Brina Blum

Excedència per cura de fills i filles: com funciona?

Preguntes i respostes sobre aquest dret laboral de mares i pares

8 de febrer de 2024 a les 07:30h
Brina Blum
Les mares i pares treballadors/es tenen dret a un període d'excedència de fins a tres anys per atendre la cura de cada fill o filla, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits de guarda amb fins d'adopció o acolliment permanent.

Sou moltes les famílies que ens pregunteu recorrentment què fixa la llei sobre aquest dret. És per això que us hem recollit, a partir de les guies dels principals sindicats laborals, a continuació les preguntes i respostes més freqüents sobre l'excedència per cura de fills:   


Com funciona? Una excedència és una suspensió del contracte de treball a petició de la persona treballadora. Implica la reserva del lloc de treball durant un període determinat i la renúncia per part de la persona treballadora a tenir feina i salari durant el període de l’excedència. És un dret individual que permet al treballador o la treballadora realitzar un període d’excedència per a encarregar-se de la cura d'un fill, filla.

L'excedència es pot gaudir de manera fraccionada en un o més períodes. És a dir: es pot gaudir en períodes discontinus intercalats.


És important revisar què diu el teu conveni col·lectiu al respecte ja que pot ser que millori els drets que tens per llei o acoti com es poden gaudir a la teva empresa.

 El període d'excedència comença a comptar des de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa.


Computa pel que fa a l'antiguitat. 

 Durant el primer any es reserva el lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

Si la persona treballadora forma part duna família que tingui reconeguda la condició de família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti duna família nombrosa de categoria general o 18 mesos si es tracta de categoria especial.


És remunerada? No, aquest dret no implica cap remuneració.

 Aquest dret permet cobrar la prestació d'atur? No, l'excedència no permet gaudir de la prestació d'atur.

La sol·licitud es fa per escrit o verbal? La llei no exigeix que es faci per escrit però, per raons de seguretat jurídica, és convenient fer la petició de l’excedència per escrit. En l’escrit és recomanable fer constar la durada del període de gaudi de l’excedència, indicant la data d’inici i la data de finalització.

L'empresa em pot denegar el permís a acollir-me a l'excedència? En principi, el contracte de treball queda suspès a partir de la data que hagueu estipulat en la vostra sol·licitud. Així, no s’incorre en faltes injustificades d’assistència quan l’empresa no concedeix l’excedència. Malgrat tot, és recomanable sol·licitar l’excedència per escrit i presentar una demanda de reconeixement del dret a l’excedència si l’empres ens el denega abans de fer efectiva l’excedència.

Em puc incorporar a l’empresa abans dels 3 anys? Sí, encara que sol·licitis l'excedència per tres anys et pots reincorporar en qualsevol moment.

L'empresa em pot denegar el reingrés? No, fins i tot en acabar els períodes de reserva del lloc de treball, en cas que es denegui l'accés es considera acomiadament i, per tant, la persona treballadora a qui li hagin negat la reincorporació a la
data prevista haurà de demandar a l’empresa en els 20 dies següents a la data de denegació del reingrés.

Què es pot fer en cas de desacord amb l’empresa? En cas de què l’empresa no estigui d’acord amb la forma en que heu proposat fer l’excedència, a partir del moment en què ens sigui comunicat que no s’accepta l’accés o la forma de gaudi, tenim 20 dies per a presentar una demanda davant els Jutjats del Social. Cal que l’empresa ens ho comuniqui per escrit o davant de la representació sindical. L’objectiu de la demanda és que es reconegui l’exercici d’aquest dret de conciliació a través d’un procediment específic (preferent i urgent) per a aquestes reclamacions, preveu la Llei de Procediment Laboral.

L'empresa pot acomiadar a la persona per sol·licitar l’excedència? No, ja que es tractaria d’un acomiadament nul per vulneració dels drets fonamentals. En cas de que l’empresa vulgui fer-ho, el treballador o la treballadora disposa de 20 dies per a demandar-la des de la notificació de l’acomiadament.

 
Irene Ramentol
Responsable editorial i de projecte a Criar.cat
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Àlex Gómez Ribera
per Mar Domènech
Des de Criar.cat t'oferim un recull d'activitats per a tota la família
Imatge il·lustrativa
Txus Garcia
Masies, cases i apartaments ideals per un cap de setmana o les vacances escolars, de la mà de Benvinguts a Pagès
Imatge il·lustrativa
Daiga Ellaby
per Irene Ramentol
Com fer el trànsit al son respectant les característiques de cada infant
Imatge il·lustrativa
Allan Mas
Els infants i adolescents que fan activitat física a la tarda cal que facin un berenar lleuger i amb hidrats de carboni d'absorció lenta
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat