Kelly Sikkema

Guia per acollir un infant: tot el que has de saber

Com puc acollir un infant? Quins requisits he de complir? Amb quins recursos i suport puc comptar?

3 de novembre de 2023 a les 07:00h
Kelly Sikkema
per Criar.cat
A Catalunya hi ha més de 1000 infants i joves en famílies d'acollida. Però la xifra augmenta cada any, i per això és necessari fer una crida a augmentar el nombre de famílies acollidores, un gest altruista amb un gran retorn.

La majoria d'aquests infants viuen ja en centres d'acollida on reben atenció, afecte i educació de manera integral. Però amb una família obtenen, a més, un entorn d'estima, vincle, comprensió, atenció i dedicació, tot allò que qualsevol infant necessita i mereix per al seu creixement i desenvolupament sa.

Ser família acollidora ofereix l'oportunitat d'estimar, educar i donar seguretat a una criatura, suplint les funcions que temporalment no pot fer la seva família biològica.


Si creus que et pot interessar, llegeix atentament aquesta guia sobre acolliment familiar que hem elaborat amb la informació que ens ha proporcionat el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i que ben segur resoldrà tots els teus dubtes.

 1. Què és un acolliment? 
 2. Quins tipus d'acolliment hi ha i quina durada tenen?
 3. Quina és la situació dels infants que poden ser acollits?
 4. Què implica ser família d'acollida?
 5. Qui pot acollir?
 6. A on cal adreçar-se?
 7. Quina documentació cal portar?
 8. Com és el procés de valoració de les sol·licituds?
 9. Quines són les fases del procés d’acollida?
 10. Amb quines ajudes compten les famílies d’acollida?
 11. Com acaba un acolliment familiar?
 12. L’acolliment pot acabar sent una adopció?

Què és un acolliment?

L'acolliment familiar és una de les formes d'ajut i protecció als infants i adolescents que es troben en una situació familiar que fa que hagin de viure sense la seva família biològica.

És una mesura temporal per oferir als infants el millor entorn possible per créixer fins que la seva família resolgui els problemes que li impedeixen d'ocupar-se'n.

Quins tipus d'acolliment hi ha i quina durada tenen?

Segons la situació familiar, l'edat i necessitats de cada infant o jove hi ha diferents tipus d’acolliment, cadascun amb la seva durada:

Acolliment d'urgència i diagnòstic: Aquest acolliment permet que l'infant visqui amb una família mentre es realitza l'estudi sobre les circumstàncies que han aconsellat separar-lo de la seva família d'origen. És un tipus d'acolliment adreçat a infants de fins a sis anys. La durada de l'acolliment serà el temps necessari per dur a terme l'estudi de la situació de l'infant i de la família d'origen.

 Acolliment simple: L'infant és acollit per una família amb la finalitat de retornar al seu entorn familiar abans de dos anys.

Acolliment permanent: Es dona quan es preveu que el desemparament serà definitiu, i no es considera més favorable per a l'interès de l'infant o l'adolescent l'aplicació de l'acolliment preadoptiu, o quan aquest no és possible.

 Acolliment en unitats convivencials d'acció educativa: Està adreçat a infants i adolescents tutelats, amb necessitats educatives especials, malalties cròniques i/o trastorns de conducta, i grups de germans que requereixen una atenció més especialitzada. Aquests acolliments han de poder oferir un entorn familiar en el qual un dels membres de la família tingui una titulació específica, formació i experiència per atendre les necessitats especials d'aquests infants i adolescents. És permanent?

 Acolliment de caps de setmana i vacances: És un tipus d'acolliment adreçat a infants majors de nou anys, els quals estan ingressats en centres residencials i necessiten gaudir d'un ambient familiar. L'infant conviu amb la família col·laboradora durant els caps de setmana i les vacances escolars. Aquest acolliment s'allarga el període de temps que es consideri beneficiós per a l'infant.

 Quina és la situació dels infants que poden ser acollits?

Els infants que necessiten una família d'acollida han viscut situacions difícils que els han portat a la separació del seu nucli familiar d'origen i estan en situació de desemparament. Per això, es troben sota la tutela de la Generalitat de Catalunya.

Les circumstàncies personals d'aquests infants són molt diverses: poden ser petits o grans (des de nadons fins a divuit anys), de diferents cultures, amb germans o sense, i poden presentar necessitats educatives especials.

 Què implica ser família d'acollida?

Ser família acollidora vol dir tenir l'oportunitat d'acollir un infant en situació de desemparament per donar-li un entorn familiar on trobi estima, atenció, dedicació, educació i seguretat. Tot allò que necessita qualsevol infant per crèixer i desenvolupar-se com a persona. 

Cal tenir clar que la separació física entre l'infant i la seva família d'origen no implica que els lligams afectius es trenquin. L'acolliment es dona mentre la seva família resol els problemes que impedeixen que se'n pugui ocupar.

Si en voleu saber més, existeixen associacions de famílies acollidores

 Qui pot acollir?

Des del punt de vista legal, els i les sol·licitants han de complir els següents requisits: 

 Estar en ple exercici dels drets civils.

 Ésser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la persona acollida.

 Només s'admet l'acolliment per a més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que un membre de la parella tingui vint-i-cinc anys.

Les persones sol·licitants han de gaudir d'una situació afectiva equilibrada, disposar de temps, tenir una actitud educativa flexible i un entorn familiar socialitzador per a l'infant acollit, i estar disposades a col·laborar amb els professionals tècnics que acompanyen l'acolliment.

Per fer l'acolliment, tots els membres de la família, incloent-hi els fills i filles, si n'hi ha, han d'estar-hi d'acord. A on cal adreçar-se?

La persona o família que estigui interessada a fer un acolliment s'ha d'adreçar a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA), que té representacions territorials a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Amposta, o bé ha de concertar una cita amb una Institució Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF).

 Quina documentació cal portar?

Cal presentar una sol·licitud d'acolliment amb les dades personals de les persones acollidores, especificant el tipus d'acolliment. S'ha d'adjuntar la següent documentació: 

 Certificat d'antecedents penals de cada sol·licitant.
 Certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals.
 Informe de salut física i psíquica, expedit per una persona llicenciada en medicina i col·legiada. 

La documentació es pot presentar a l'ICAA o a qualsevol de les ICIF.

 Com és el procés de valoració de les sol·licituds?

Un cop presentada la sol·licitud d'acolliment, les persones sol·licitants segueixen un procés de valoració, que comprèn com a mínim dues entrevistes individuals i una entrevista al seu domicili. També cal que assisteixin a unes sessions formatives específiques per a famílies acollidores.

Aquest estudi i valoració donarà lloc a un informe psicosocial referent a la unitat familiar, que inclou també una aproximació a les característiques de l'infant o els infants susceptibles de ser acollits per cada família o persona i el tipus d'acolliment més idoni.

De les activitats desenvolupades en aquest apartat, se n'encarreguen les ICIF acreditades per la Generalitat de Catalunya.

Aquí podreu veure aspectes que es tenen en compte per valorar les famílies o persones que volen acollir un infant.

 Quines són les fases del procés d’acollida?

Quan és el moment, l'ICAA proposa un infant determinat a una família en concret. Aquesta proposta es farà sempre en interès de l'infant a partir de les seves necessitats.

Després de l'acceptació s'inicia progressivament la relació de l'infant amb la família, que en tot moment té el suport del personal tècnic per tal d'ajudar tant la família com l'infant durant tot el temps que duri aquest acolliment. 

 Amb quines ajudes compten les famílies d’acollida?

Segons les característiques de l'infant i el tipus d'acolliment, es preveuen ajuts econòmics per a les famílies o les persones acollidores.

 Menors d'edat de zero a nou anys: 496 € mensuals.

Menors d'edat de 10 a 14 anys: 532 € mensuals.

 Menors d’edat de 15 anys o més, fins que facin 18 anys: 563 € mensuals.

A aquesta prestació base per acolliment, l’Institut català de l’acolliment i l’adopció (ICAA) hi suma complements en diferents circumstàncies.

Ajut puntual per acoblament 97€ per menor
 Respir 90€ per menor/ 120 per menor amb més de 65% discapacitat
Desplaçaments per visites a la família biològica 97€ per menor
 Urgència i Diagnòstic 700€ per menor
 Acolliment de 2 i 3 menors 175€ per menor
 Acolliment de 4 i 5 menors 200€ per menor
 Acolliment de 6 o més menors 520€ per menor
 Dificultats no limitadores de l’autonomia personal i discapacitats fins al 44% 195€ per menor
 Discapacitat del 45% fins al 64% 300€ per menor
  Discapacitats  a partir de  65% 545€ per menor
 Suport a la reintegració familiar en acolliments simples de curta durada 320€ per menor
 Unitat Convivencial d’Acció Educativa 1800€ per família

 Com acaba un acolliment familiar?

L'acolliment pot finalitzar per diverses causes:

Quan l'Administració considera que la família d'origen de l'infant està preparada per fer-se'n càrrec.

Quan l'infant arriba a la majoria d'edat

Quan una situació provoca una interrupció inesperada de l'acolliment.

 L’acolliment pot acabar sent una adopció?

L'acolliment no és un pas previ a l'adopció, sinó que té com a objectiu que l'infant torni amb la família d'origen. Per això, cal que la família acollidora tingui clar que arribarà un dia en què l'infant es reintegrarà al seu entorn familiar d'origen. Són dos processos diferents i la família sol·licitant ho ha de tenir present en tot moment.

Si hi esteu interessats aquí podeu iniciar el tràmit aquí.

Amb el suport de

ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Itinerannia
per Mar Domènech
Des de Criar.cat t'oferim un recull d'activitats per a tota la família
Imatge il·lustrativa
iStock
per Irene Ramentol
Coneix les etapes maduratives de l'infant des del naixement fins a l'adolescència
Imatge il·lustrativa
Vitolda Klein
per Irene Ramentol
Un recull d'experiments i propostes educatives que us encantaran
Imatge il·lustrativa
per Aina Font Torra i Irene Ramentol
Un recull de botigues de llibres que us encantaran
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat