Luma Pimentel via Unsplash

Aquests són els tràmits que has de fer quan neix el teu fill o filla

Una guia ràpida per fer-te una mica més senzilla tota la paperassa

23 d'octubre de 2023 a les 07:46h
Luma Pimentel via Unsplash
per Criar.cat
Enhorabona! Si estàs aquí és perquè ha nascut o naixerà la teva criatura.

Fer els papers del naixement pot ser quelcom feixuc i més encara durant els primers dies del nounat. Per fer-te una mica més fàcil tota aquesta paperassa, et deixem una petita guia de què cal fer, on i quan.

  1. Inscripció al Registre Civil
  2. Alta al sistema sanitari
  3. Permís de maternitat/paternitat
  4. Prestacions econòmiques
  5. Famílies nombroses o monoparentals
  6. Alta al padró municipal
  7. Altres: part múltiple, discapacitat...

Inscripció al Registre Civil: 

Per què serveix? Aquest tràmit dota a la filla o fill de personalitat jurídica i a partir del moment que queda registrada es converteix en una ciutadana de ple dret. És un dels primers documents que cal fer. 

Qui ho pot fer? Si la parella està casada ho pot fer qualsevol dels dos membres. També ho pot fer qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada. Una de les decisions que s'haurà de prendre serà l'ordre de transmissió dels cognoms.

En el cas que la parella no estigui casada o els progenitors siguin solters ho poden fer amb dos junts fent-hi consignar les ambdues dades. També ho pot fer la mare sola sense consignar les dades del pare. 

Si has decidit parir a un hospital pot ser que puguis fer aquest tràmit allà mateix. En el cas que sigui així t'informaran des del mateix centre de quina és la manera de procedir. Si el centre on dones a llum no ofereix fer aquest tràmit o bé has decidit fer un part a casa: 

Què necessites?

Si la parella està casada: declaració per part d'algun familiar que pugui afirmar que el naixement s'ha produït. Informe mèdic del naixement facilitat i firmat per un hospital o persona autoritzada, DNIs dels pares i llibre de família o document que acrediti el matrimoni.

Si la parella no està casada: Els progenitors s'hauran de presentar al registre, caldrà l'informe mèdic del naixement firmat per un hospital o persona autoritzada, DNIs dels pares, cal fer constar l'estat civil de la mare, en el cas que hi hagi un matrimoni anterior de la mare s'haurà de trencar la presumpció legal de paternitat aportant el certificat de matrimoni amb la inscripció marginal del divorci (en el cas que no hi hagués inscripció la sentència ferma de separació testimoniada en el cas que encara no estigui inscrita), si es tracta d'una separació de fet haurien d’anar al registre amb dos testimonis.

En el cas que la inscripció es faci en un registre civil diferent al que ha nascut el nadó: cal que compareguin ambdós progenitors amb el certificat d’empadronament de cadascú, el certificat de la clínica, hospital o persona autoritzada conforme no s’ha promogut cap altra inscripció d’alta del nadó, acreditació del domicili dels progenitors (mitjançant DNI o certificat d’empadronament), els sol·licitants hauran de manifestar que no s’ha promogut cap altra inscripció a un altre registre, cal fer constar a la casella d’observacions que a tots els efectes legals el lloc de naixement és el municipi de l’inscrit. Alta al sistema sanitari 

Per què serveix? Es tracta d'inscriure la criatura a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o bé a una mútua i obtenir la targeta sanitària.

Qui ho pot fer? Els progenitors. En el cas que ho vulguin poden incloure el nadó com a beneficiari del seu document d’afiliació.

On es fa? Físicament a la seu de cada localitat o bé a través de la web de la seguretat social. Això sí, si ho fas via telemàtica cal signar electrònicament amb certificat digital o a través de cl@ve firma, que permet signar-la des de qualsevol dispositiu. 

Què necessites? No cal aportar cap altre document perquè la Seguretat Social comprova les dades del Registre Civil, que prèviament ha d’estar fet.
Obtenció del permís de maternitat/paternitat 

Què és? És el període de descans que després d’un part, adopció o acolliment, les mares i pares de l’infant que siguin treballadores poden tramitar i rebre un subsidi que representa el 100% d’aquest salari. 

Les mares tenen dret a 16 setmanes ininterrompudes, que es poden ampliar en cas de part, acolliment o adopció múltiple, en cas de discapacitat o hospitalització del nadó. Les sis primeres setmanes són obligatòries per la mare i la resta es poden compartir amb l’altre membre de la parella o bé renunciar-hi. 

En el cas de l’altre membre de la parella pot gaudir d’un descans de 16 setmanes ampliables en els casos ja esmenats. Les quatre primeres setmanes de baixa, en aquests casos, s’han de gaudir immediatament després del part, i les vuit que queden poden fer-se o bé a continuació o en qualsevol moment durant el primer any de vida del bebè. La mare només podrà transferir quatre setmanes del seu permís a un altre progenitor. 

En ambdos casos el descans podrà ser a jornada completa o a temps parcial i les prestacions percebudes estan exemptes d’IRPF. 

On es fa? Al centre d’informació de l’Institut de la Seguretat Social més proper al domicili de la mare

Què necessites?  

1. El llibre de família.
2. Emplenar la sol·licitud de la prestació per maternitat/paternitat. 
3. El certificat d’empresa (si treballeu per una empresa). 
4. En el cas de ser autònom els dos últims rebuts d’autònom o la documentació relativa a la cotització en funció del règim laboral. 
5. L'informe de maternitat (si la treballadora ha començat el descans abans del part o si s’ha produït la mort d’un fill/a després de 180 dies de gestació). 
Prestacions econòmiques

Es tracta d’ajudes a famílies que no superin un límit d’ingressos i que hagin donat a llum, adoptat, acollit o estiguin tutel·lant un infant amb l’objectiu de prevenir-les de situacions de vulnerabilitat. 

Obtenció de títols de famílies nombroses o monoparentals

Títol de família nombrosa: 
Es tracta d’un títol que s’expedeix a famílies amb tres fills o més (menors de 21 o 26 si estudien), que permet gaudir de certs avantatges.

Com es fa?
Per internet (excepte en el cas de famílies nombroses amb fills/es majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut, que ho han de fer presencial)
Presencial a les oficines del departament (en algunes cal sol·licitar cita prèvia). 

Què necessites?

En aquest enllaç hi trobaràs tota la informació i documentació necessària per tal de dur a terme el tràmit. 

Títol de família monoparental:

Es tracta d’un títol que s’expedeix a famílies en les que conviuen un o més fills (menors de 21 o 26 si estudien), que conviuen amb un sol progenitor i depenen d’ell econòmicament. 

Com es fa?

Aquí hi trobaràs un enllaç per sol·licitar el títol amb la informació i documentació necessària per dur a terme el tràmit. 
Alta al padró municipal

Què és? Es tracta d’un tràmit que cal fer per inscriure a l’infant al municipi on resideix.

Com s’ha de fer? Es fa automàticament un cop es registra la criatura al Registre Civil. En el cas però que el fill/a hagi nascut a una altra població en la qual no estigueu empadronats caldrà adreçar-vos al vostre ajuntament amb el llibre de família. En algunes localitats cal cita prèvia. 

Què cal? DNIs dels pares i llibre de família.
Altres: part múltiple, discapacitat, autònomes...

Part múltiple: En cas de part múltiple el permís de maternitat s’ampliarà en dues setmanes més per cada fill a partir del segon (és a dir 18 setmanes en el cas de bessons/es, 20 setmanes en el cas de tres bessons/es i així successivament).

Discapacitat: El permís s’amplia dues setmanes en el cas que el bebè presenti alguna discapacitat.

Baixa per estança a l’hospital/part prematur: Quan hi ha un període s’hospitalització superior a set dies abans del mes de vida de la criatura o bé quan hi ha un part prematur i la criatura necessiti estar a l’hospital el permís de baixa s’ampliarà en tants dies com el bebè estigui a l’hospital fins un màxim de tretze setmanes adicional. 

Aquesta ampliació la poden sol·licitar els dos membres en el cas que hi hagi parella, han d’haver cotitzat el temps suficient per demanar el permís i han de tenir una sèrie de requisits:

El nen/a ha d’estar ingressat per algun problema mèdic (si és a l’hospital com a conseqüència d’alguna afecció de la mare no dóna dret a la prolongació del subsidi)
S’ha de produir durant el primer mes de vida
També es considera com a tal la hospitalització domiciliària, és a dir, que el/la bebè vagi a casa però sense rebre l’alta mèdica

Quan la mare està cobrant l’atur en el moment del part:  El subsidi d’atur s’atura durant els quatre mesos de baixa maternal en els quals la mare rebrà de la Seguretat Social la prestació corresponent i al finalitzar aquest període tornarà a cobrar el subsidi d’atur sense que es descompti el temps que ha estat en situació de baixa maternal. 

Treballadores autònomes: Les treballadores autònomes també tenen dret a permís retribuït per maternitat i han de complir els mateixos requisits que les treballadores per compte aliè pel que fa al període mínim de cotització. Pel que fa a la retribució aquesta serà en funció de la base reguladora per la qual cotitzessin abans de començar la baixa. És necessari, això sí, que la treballadora segueixi pagant la quota d’autònoma durant la baixa. El formulari cal presentar-se a una oficina de la Seguretat Social els 15 dies posteriors al part, juntament amb la documentació genèrica. Els requisits per les dones majors de 26 anys són els següents:

Haver cotitzat un mínim de 180 en els últims set anys o 360 dies durant tota la vida laboral
Estar donada d’alta a la Seguretat Social i al corrent dels pagaments de quotes. 

Adopció o acolliment: El permís per maternitat és de 16 setmanes ininterrumpudes que es podrà ampliar a dues setmanes més si el nen/a presenta alguna discapacitat igual o superior al 33%, i per cada menor a partir del segon fill. Si hi ha dos progenitors treballadors el període de descans es pot dividir segons les seves preferències. 

Quan els pares hagin de desplaçar-se al país d'origen de l’infant en adopció, el subsidi pot iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial que permet l’adopció. En altres casos la percepció del subsidi comença a partir de la resolució judicial o decisió administrativa judicial d’adopció o acolliment.
 
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Ajuntament de Tortosa
per Mar Domènech
Des de Criar.cat t'oferim un recull d'activitats per a tota la família
Imatge il·lustrativa
Txus Garcia
Masies, cases i apartaments ideals per un cap de setmana o les vacances escolars
Imatge il·lustrativa
Kelley Bozarth via Unsplash
per Dra. Anna Estapé
La Dra. Anna Estapé ens facilita alguns consells per tal de detectar i tractar aquesta malaltia que afecta 1 de cada 5 infants
Imatge il·lustrativa
Daiga Ellaby
per Irene Ramentol
Com fer el trànsit al son respectant les característiques de cada infant
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat