Realment tenen els mateixos drets les parelles homosexuals que les de les heterosexuals quan no estan casades?

Les parelles homosexuals pateixen homofòbia i lesbofòbia ja des d'abans de tenir criatures

6 de maig de 2022 a les 07:32h
Les parelles homosexuals sovint no poden registrar les seves criatures de la mateixa manera que les parelles heterosexuals, encara que estiguin casades. Són molts els casos en els quals, tot i estar casades, l'altra mare no ha pogut registrar la seva criatura al registre civil perquè no l'ha parit.

Què hi diu la llei? Realment el col·lectiu LGTBI té les mateixes oportunitats i facilitats? O es pateix una discriminació constant des de la mateixa administració? En parlem amb Elisabet Gratti, advocada d'Auris Advocats


Hi ha alguna diferència pel que fa a les seves criatures per les parelles de dos homes o dues dones si estan o no casades? 
Els drets que té la parella de fet de dos homes o dues dones amb els fills/es, són els mateixos que amb el matrimoni. Pel fet que els fills/es estan protegits en tots els àmbits.

Les mesures legals que tenen les parelles de fet  i els matrimonis amb els fills/es són la pàtria potestat, la pensió d'aliments, la custòdia o les visites del progenitor/a que no tingui la seva custòdia.

Què passa si dues mares no estan casades quan neix l'infant?

La mare no gestant ha d'iniciar un procés d'adopció. La llei només dona opcions a dues mares si estan casades (no parelles). Si són parella de fet, la maternitat s'atribueix a la mare que ha donat a llum al bebè i és necessari iniciar un procediment d'adopció del bebè a favor de la parella. 

Hi ha diferències entre registres a l'hora de registrar les seves criatures? (Hem sabut que hi ha registres que obliguen les dues dones a registrar el seu fill les dues, encara que estiguin casades).
Pel que informen a les seves webs si que hi han diferencies entre Registres:
A Barcelona ciutat es necessari en cas de ser dues mares seguir les següents indicacions:
Casades (primer fill): Han de comparèixer ambdues, amb o sense consentiment.
Casades (segon fill i successius): Pot comparèixer una, amb el consentiment de l’altre mare. En cas que no portin el consentiment, han de comparèixer ambdues.
Solteres: Han de comparèixer ambdues i han de portar el consentiment.

En canvi a Girona ciutat, Lleida ciutat, i Tarragona ciutat no existeixen aquests requisits i en cas  de pares/mares no casats/ades entre ells/elles: Hi han de comparèixer els dos. En canvi en el cas de pares/mares casats/ades: Pot fer la inscripció un dels dos si acredita degudament el matrimoni mitjançant el llibre de família o, si s’han casat a l’estranger, si presenten l’original i una fotocòpia del certificat de matrimoni legalitzat (i traduït, si s’escau). Aquesta documentació s’ha de presentar per a cada inscripció.

Les parelles de dues dones tenen el mateix dret que qualsevol parella d'home i dona a registrar els seus fills als hospitals? Hi hauria diferències entre ser parelles de fet o estar casats?
Si vols enregistrar un fill/a  des de l’Hospital, tal com s’indica a la pàgina web de la Generalitat, només ho podràs fer si:
El nadó és fill d’una parella casada: si un dels progenitors és espanyol, o si els progenitors són estrangers, sempre que siguin de la mateixa nacionalitat.
Si el nadó és fill de pares no casats: s’estableix la filiació de pare i mare si ambdós progenitors signen la sol·licitud, o s’estableix la filiació materna si només la mare signa la sol·licitud.


Si hi ha un registre de parella estable i malauradament un dels dos mor, l'altre té dret a la viduïtat? I les criatures? Què passa si la que mor és la mare biològica i no estan casades?
Sempre que la parella de fet estigui inscrita en el registre de parelles de fet tindrà dret a la pensió de viduïtat. Pel que fa a la pensió d’orfandat es concedeix a tots els fills, amb independència de la seva filiació (natural o adoptiva).

Igualment, poden tenir dret a la pensió d’orfandat els fills del cònjuge de la persona que mor. En aquest cas es requereixen les següents condicions: 

Que el matrimoni entre el progenitor i la persona que ha mort s'hagi celebrat amb dos anys d'antelació a la seva mort.

El fill ha de demostrar la convivència i dependència amb relació a la persona que ha mort i haurà de d’acreditar que no té dret a una altra prestació, ni existeix un altre familiar amb l’obligació de prestar-li aliments. 

Si mor la mare biològica i no estan casades el fill si que tindria pensió. Si mor la mare adoptiva també tindria dret a la pensió, ja que la pensió es concedeix a tots els fills, tant els naturals com els adoptius.

Què passa en casos d'adopció en parelles homosexuals? Tenen els mateixos drets si estan casats que si és només un el que adopta (sigui per exemple perquè el país d'origen de les criatures discrimini a parelles homosexuals)
Una parella homosexual si adopta un fill el podrà registrar seguint els requisits anteriorment mencionats : si estan casats podrà inscriure’l un dels dos si acredita degudament el matrimoni mitjançant el llibre de família. Si són parella hauran de comparèixer els dos. Si només adopta un a un tercer país, doncs serà aquest el pare de la criatura però el que entenc que poden fer una vegada a Catalunya es que la parella (tant sigui parella o estiguin casats) es adoptar al fill de la seva parella. 


Què passa en parelles de dues dones que han utilitzat els gamets d'una altra persona perquè no han volgut una fecundació in vitro. Pot reclamar el propietari del material genètic la paternitat? Quin document s'hauria de firmar?

La Llei Tècniques de Reproducció Humana Assistida reserva la utilització de les tècniques de reproducció assistida als centres sanitaris autoritzats, i en el seu art. 5 estableix l’obligatorietat de la formalització d'un contracte de donació dels gàmets entre donant i el centre sanitari on el donant es compromet al seu anonimat.

La verificació dels requisits legals, suposaria la determinació de la filiació en la forma prevista a la Llei. En cas que el donant dels gàmets interposés una acció de reclamació de filiació extramatrimonial, la dona i cònjuge quedarien emparades per la no impugnabilitat de la filiació establerta legalment que desestimaria la demanda de reclamació de la paternitat.

Però si la donació i renúncia a la paternitat es realitza amb un acord entre les parts si  que cabria la acció de reclamació de filiació, sempre que s’interposi en el termini d'un any des que es tingués coneixement del naixement.

 
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Itinerannia
per Mar Domènech
Des de Criar.cat t'oferim un recull d'activitats per a tota la família
Imatge il·lustrativa
iStock
per Irene Ramentol
Coneix les etapes maduratives de l'infant des del naixement fins a l'adolescència
Imatge il·lustrativa
Vitolda Klein
per Irene Ramentol
Un recull d'experiments i propostes educatives que us encantaran
Imatge il·lustrativa
per Aina Font Torra i Irene Ramentol
Un recull de botigues de llibres que us encantaran
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat