iStock

Els teus drets quan treballes i vols conciliar

Aquests són els permisos laborals que pots sol·licitar quan tens fills

3 d'octubre de 2023 a les 07:30h
iStock
Conciliar és missió impossible en aquest sistema. Les jornades són més llargues i intensives que mai, encara més amb les tecnologies, i és molt difícil poder criar amb aquestes condicions.

La conciliació no hauria d'anar associada a sol·licitar permisos, perquè la jornada de treball ja hauria de contemplar horaris adaptats a la dinàmica escolar. Però malauradament, el món laboral i educatiu van per camins paral·lels i són poques, tot i que cada vegada més, les empreses que fan possible la confluència. 

A aquest cercle viciós, s'hi afegeix el fet que són les mares les que surten més precaritzades, ja que són les que habitualment sol·liciten reduccions de jornada o excedències per cures.  

Quins permisos hi ha si estàs treballant i vols conciliar? Us els recollim a continuació, amb totes les novetats més recents: 

Reducció de jornada i sol·licitud de teletreball

Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar reducció de jornada, horari flexible o incorporar el teletreball per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral fins que els seus fills o filles compleixin 12 anys. En el cas dels empleats públics de la Generalitat, poden acollir-se a l'horari flexible o a la reducció de jornada fins als 14 anys dels menors. 

En el Reial Decret 5/2023 aquest dret s'amplia a persones que tinguin necessitats de cura respecte dels fills majors de dotze anys, el cònjuge o parella de fet i els familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, així com d’altres persones dependents quan, en aquest últim cas, convisquin en el mateix domicili i, per raons d’edat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixes, tot justificant les circumstàncies en les quals fonamenta la seva petició (article 34.8 TRET).

La llei fixa que la petició d'adaptació ha de ser "raonable" i "proporcionada" amb relació a les necessitats de la persona treballadora i les necessitats organitzatives o productives de l'empresa. I el Reial Decret 5/2023 escurça el període de negociació a 15 dies, presumint-se la seva concessió si no concorre comunicació per escrit de l'empresa en aquest termini.

L'empresa ha de justificar les raons tant d'una proposta alternativa de conciliació com de la seva negativa. Es regulen, així mateix, les causes i moment en els quals la persona treballadora pot recuperar la seva jornada habitual prèvia a l'adaptació, i es continua mantenint la possibilitat d'interposar un procés judicial en cas de discrepàncies.

Una hora d'absència del treball

El Reial decret llei 5/2023 també inclou que en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, les persones treballadores tenen dret a una hora d'absència de la feina.

Es pot dividir en dues fraccions per tenir cura del lactant fins que aquest compleixi 9 mesos. La durada d'aquest permís es pot incrementar de manera proporcional en els casos de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples.

Aquelles persones treballadores que exerceixin aquest dret, també poden:

Substituir-lo per una reducció de la jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat.
O acumular-ho en jornades completes segons la negociació col·lectiva o en l'acord que arribi amb l'empresa.

La reducció de jornada és un permís intransferible. No obstant això, si dues persones treballadores de la mateixa empresa exerceixen aquest dret es pot limitar el seu exercici simultani. Però l'empresa ha d'oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudiment de les dues persones treballadores i que possibiliti l'exercici dels drets de conciliació.


Quan ambdues persones progenitores, adoptants, guardadores, acollidores exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi es pot estendre fins que el lactant compleixi 12 mesos. Això sí, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels 9 mesos.

 Permís parental de 8 setmanes: el poden disposar els progenitors o tutors legals que tinguin menors d'entre 1 i 8 anys a càrrec, i no és remunerat per ara. És individual i intransferible, i es pot disposar a temps complet o parcial, de forma contínua o discontínua.

El treballador o treballadora ha de notificar a la seva empresa la data d'inici i final amb una antelació de 10 dies o la concretada pels convenis col·lectius, llevat d'una situació de força major "tenint en compte la situació d'aquella i les necessitats organitzatives de l'empresa", diu la norma.

Per més seguretat jurídica, es recomana fer la petició per escrit i l'empresa també ha de respondre per escrit, en cas contrari s'entén que no ha quedat autoritzat. 

Com que en aquests moments no és retribuït, no cal fer cap gestió a la seguretat social.

Us deixem amb una guia ràpida amb la lletra petita d'aquest nou permís:Més permisos especials de conciliació: 
Irene Ramentol
Responsable editorial i de projecte a Criar.cat
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Daria Shevtsova
per Alba Carreres
Una activitat per abans d'anar a dormir que genera vincles i ajuda a pensar
Imatge il·lustrativa
Museu del Disseny
per Mar Domènech
Des de Criar.cat t'oferim un recull d'activitats per a tota la família
Imatge il·lustrativa
Luma Pimentel via Unsplash
Una guia ràpida per fer-te una mica més senzilla tota la paperassa
Imatge il·lustrativa
iStock
per Irene Ramentol
Aquests són els permisos laborals que pots sol·licitar quan tens fills
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres