Eric Rothermel

Les dates clau de la preinscripció escolar

Apunta't al calendari els terminis per poder presentar la sol·licitud i fer reclamacions

per Criar.cat
Eric Rothermel
Durant tot el procés de preinscripció escolar hi ha dates i terminis que has de tenir molt present ja que determinen l'assignació de places als centres educatius.

A continuació, et facilitem el calendari detallat pel Departament d'Educació

  1. Presentació de sol·licituds de preinscripció
  2. Presentació de la documentació
  3. Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
  4. Presentació de reclamacions
  5. Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva
  6. Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades
  7. Llista ordenada definitiva
  8. Ampliació de peticions de preinscripció
  9. Matriculació

A partir del 15 de març, presentació de sol·licituds de preinscripció

Les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

Per nivells: 

Primer cicle d'infantil: del 5 al 7 de maig
Segon cicle d'infantil i primària: del 15 al 24 de març
ESO: del 17 al 24 de març
Batxillerat i cicles de grau mitjà, FP i arts plàstiques i disseny: de l'11 al 17 de maig de 2021
Cicles de grau superior de FP i arts plàstiques i disseny: del 25 al 31 de maig de 202125 i 26 de març: presentació de la documentació

Pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.


19 d'abril: llistat amb la puntuació provisional

Presentades les sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut. Analitzen les dades, els criteris de prioritat i també els documents acreditatius. Tot seguit, publiquen la llista amb els barems provisionals. En aquesta llistat hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació.Del 20 al 26 d'abril: període de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.


30 d'abril: llistat amb la puntuació definitiva

Resoltes les reclamacions, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.


5 de maig: sorteig de desempat

Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, al Departament d'Educació.


7 de maig: llista ordenada definitiva

Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva per a l'assignació de places. Es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques i després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.


Del 26 al 28 de maig: ampliació per a alumnes sense plaça assignada

Durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles un cop fets els processos d’assignació. Després d'aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l'últim procés d'assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.


Del 21 al 28 de juny: matriculació

Comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada. La matriculació es fa de manera virtual.

ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Gala Espín
Paola Roig
La psicòloga Paola Roig ens parla de l'exigència que carreguem les mares i els pares en la criança
Imatge il·lustrativa
Bia Octavia
Les expertes de LactApp contesten en una marató de 12 hores en directe dubtes de lactància
Imatge il·lustrativa
Ben White
Aïda Roig Çelik
Si sents que el teu fill o filla no et fa ni cas, aquest article t'interessa
Logotip de Criar.cat

Responsable editorial: Alba Carreres
Director de negoci: Jordi Font
Director de nous formats: José M. Gutiérrez
Responsable de publicitat: Nadina Urgell

Editorial: Emercat Osona SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres