Eric Rothermel

Les dates clau de la preinscripció escolar

Apunta't al calendari els terminis per poder presentar la sol·licitud i fer reclamacions

per Criar.cat
Eric Rothermel
Durant tot el procés de preinscripció escolar hi ha dates i terminis que has de tenir molt present ja que determinen l'assignació de places als centres educatius.

A continuació, et facilitem el calendari que ha avançat el Departament d'Educació per fer la sol·licitud per al proper curs: 

  1. Presentació de sol·licituds de preinscripció
  2. Presentació de la documentació
  3. Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
  4. Presentació de reclamacions
  5. Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva
  6. Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades
  7. Ampliació de peticions de preinscripció
  8. Llista ordenada definitiva
  9. Matriculació

Primer pas: sol·licituds de preinscripció

Les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

Per nivells: 

Primer cicle d'infantil (més tard que la resta de nivells): del 9 al 20 de maig de 2022
Segon cicle d'infantil i primària: del 7 al 21 de març
ESO: del 9 al 21 de març
Batxillerat i cicles de grau mitjà, FP i arts plàstiques i disseny: del 20 al 26 d'abril
Cicles formatius de grau mitjà: l'alumnat que estigui cursant l'ESO o altres ensenyaments equivalents, podrà fer la presentació de sol·licituds del 20 al 26 d’abril, mentre que la resta de l’alumnat la farà del 17 al 23 de maigSegon pas: documentació (del 22 al 23 de març de 2022)

Pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.


Tercer pas: puntuació provisional (21 d'abril de 2022)

Presentades les sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut. Analitzen les dades, els criteris de prioritat i també els documents acreditatius. Tot seguit, publiquen la llista amb els barems provisionals. En aquesta llistat hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació.Tercer pas: reclamacions (del 22 al 28 d'abril de 2022)

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.


Quart pas: puntuació definitiva (3 de maig de 2022)

Resoltes les reclamacions, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.


Cinquè pas: sorteig de desempat (9 de maig de 2022)

Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, al Departament d'Educació.


Sisè pas: ampliació per a alumnes sense plaça assignada (del 27 de maig a l'1 de juny de 2022)

Durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles un cop fets els processos d'assignació. Després d'aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l'últim procés d'assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.


Setè pas: llista definitiva (10 de juny de 2022)

Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva per a l'assignació de places. Es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques i després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.


Vuitè pas: matriculació (del 21 al 29 de juny de 2022)

Comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada. La matriculació es fa de manera virtual.

ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Riho Kroll
Roger Aranda Rovira
Us passa? El psicòleg Roger Aranda ens explica què fer
Imatge il·lustrativa
Andrea Gabarró
Si tens el triangle Pikler i no saps ni qui és Pikler llegeix això
Imatge il·lustrativa
Marta Segrelles
La psicòloga Marta Segrelles ens en parla
Imatge il·lustrativa
Gala Espín
Paola Roig
La psicòloga Paola Roig ens parla de l'exigència que carreguem les mares i els pares en la criança
Logotip de Criar.cat

Responsable editorial: Alba Carreres
Director de negoci: Jordi Font
Director de nous formats: José M. Gutiérrez
Responsable de publicitat: Nadina Urgell

Editorial: Emercat Osona SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres