Luiza Braun

Com funciona el permís per cura de lactant?

Quins canvis hi ha respecte el permís de lactància que hi havia fins ara?

9 de febrer de 2021 a les 09:32h
Luiza Braun
per Joana Badia
Des del març del 2019, l'anomenat permís per lactància ha passat a anomenar-se "permís per cures del lactant" i ha passat a ser un dret d'ambdós progenitors, en el cas que els hagi, i a més passa a complementar la prestació per corresponsabilitat en les cures del lactant.

Aquest fet no és només un canvi de nomenclatura. Es tracta de reforçar la idea que la lactància és un dret del nadó i que per tant el/la petit/a necessita aquestes cures.


Tot i que les ajudes impulsades, la realitat és que són encara insuficients. Organismes com l'OMS recomana la lactància materna exclusiva mínim durant sis mesos, i encara queden molt lluny dels permisos de 16 setmanes que tenim a l'actualitat. 

Parlem amb la Joana Badia, advocada laboralista de Nèmesi advocades, per tal que ens expliqui quins són els nostres drets a l'hora d'acollir-nos a aquest permís. 


Quines possibilitats permet el permís per fill/a lactant?

Reduir la jornada laboral durant mitja hora a l'entrada o a la sortida, absentar-te a la meitat de la jornada durant una hora fins que el fill/a faci nou mesos o bé acumular en jornades completes segons terminis previstos en negociació col·lectiva o l'acord que s'arribi amb l'empresa. 


 Qui té dret a demanar-lo?

Tant mares i/o pares que acaben de tenir una criatura, també en casos d'acolliment o adopció. Si la maternitat és múltiple s'aumenten les hores proporcionalment. El canvi en la normativa permet demanar el permís a pares, i el poden agafar de forma conjunta o independent a la parella.  

Per demanar el permís per fill lactant cal estar treballant per compte aliè. Ni els autònoms ni els/les treballadores en excedència tenen dret a gaudir-lo. 

És transferible?

No. En el cas de famílies amb dos membres adults no poden cedir-se les hores d'un a un altre. 

És compatible amb la reducció de jornada?

Sí.  El permís per cura del lactant és compatible amb la reducció de jornada però no ho és amb l'excedència perquè sempre va lligat a que la persona estigui treballant (són hores de treball en els quals no estan obligats a anar al seu lloc de treball

Es pot allargar més enllà dels nou mesos? 

Quan els dos projenitors, adoptants o acollidors exerceixin aquest dret amb la mateixa duració i règim, el període de gaudi es podrà extendre fins que el lactant tingui dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir dels nou mesos. 

Com s'ha de comunicar a l'empresa? 

Cal comunicar-ho a l'empresa per escrit 15 dies abans de la data d'inici i la finalització del permís de lactància. Per tant en el cas que es tingui una criatura fins a 15 dies abans del dia en el qual vols començar el permís tens temps de decidir la modalitat. Cal avisar també 15 dies abans de la seva finalització. 

El que ens recomanen des de Nèmesi Advocades és que es faci saber a través de carta certificada o algun escrit que quedi segellat pel departament de personal. Hi ha empreses que tenen els seus propis models i formularis. 

L'empresa et pot obligar a disfrutar una modalitat de permís o una altra?

La concreció horària de la reducció de jornada dintre de la jornada ordinaria correspon a la persona treballadora.

L'empresa no pot negar mai que es gaudeixi del permís. Sí que és cert que si dos projenitors treballen a una mateixa empresa l'empresa pot adequar d'alguna manera el gaudi del permís segons les seves necessitats perquè no li faltin aquests dos treballadors a la vegada. 

És retroactiu? 

No és retroactiu, però es pot activar en qualsevol  moment abans que la criatura faci els nou mesos. Si per exemple la criatura ara té 8 mesos podrà gaudir d'una hora de permís durant tot aquell mes. 

També és veritat que hi ha molts convenis col·lectius que pacten 15 dies de lactància compactats. Si el conveni

Legalment si gaudeixes d'aquest permís estàs més protegit/da?

La llei diu que qualsevol acomiadament no justificat quan tens un menor d'un any a càrrec serà nul directament per raó de maternitat/paternitat.

Qualsevol mesura de conciliació que s'estigui gaudint sempre és més evident que si s'acomiada a la persona és per algun motiu de discriminació.

Hi ha reducció de salari?

En cap cas, exceptuant quan el permís s'està gaudint per dos projenitors dels 9 als 12 mesos, aquests tres mesos que van dels 9 als 12 mesos es pot gaudir el permís però amb la reducció proporcional del sou. Si només un dels dos gaudeix d'aquest permís dels 9 als 12 no hi ha reducció de sou. 

Per a més info us facilitem el contacte de Nèmesi Advocades

T'ha agradat aquest contingut?


 
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Martí Albesa
per Lluís Girona
El Govern accedeix a la proposta del Consell d'Educació de Catalunya que demanava tenir cinc dies laborables per preparar el retorn a les aules
Imatge il·lustrativa
Guillaume de Germain
per Alba Castellvi Miquel/Irene Ramentol
Claus perquè els infants es posin reptes, amb una mirada inclusiva
Imatge il·lustrativa
Ksenia Makagonov
Hi ha aprenentatges que superen els riscs des del punt de vista neurocientífic
Imatge il·lustrativa
Departament d'Educació
per Irene Ramentol
Propostes pedagògiques per Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat