Josep M Montaner

Pot ser que el meu fill o filla es quedi sense escola? FAQS sobre la preinscripció escolar

Què passa amb les puntuacions empatades? Puc modificar la sol·licitud? I si no obtinc plaça a cap de les opcions que he demanat?

15 de març de 2021 a les 14:00h
Josep M Montaner
per Criar.cat
Tot a punt per la preinscripció escolar, un procés culminant en l'etapa educativa de les nostres criatures que genera molts dubtes i preocupacions a les famílies. 

Podeu consultar les dates, la documentació i una guia ràpida per fer la preinscripció al nostre especial. I si encara teniu dubtes, us hem resumit a continuació algunes de les preguntes més freqüents amb les respostes del Departament d'Educació


Puc presentar més d'una sol·licitud de preinscripció?

No, la presentació de més d'una sol·licitud en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat. Si per falta d'acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l'alumne o alumna i s'anul·len les sol·licituds de preinscripció.


Si es tracta d'una nova matrícula les comissions de garanties d'admissió anul·len una de les dues sol·licituds, un cop escoltats els arguments de les persones interessades.

Què passa si tinc dos o més fills o filles que han nascut el mateix any?


Si has de preinscriure dos o més fills o filles al mateix centre educatiu, ensenyament i curs has de marcar, a cada sol·licitud de preinscripció que facis, l'opció "Té germans o germanes que sol·liciten plaça al mateix centre, ensenyament i curs". Així mateix, l'Administració farà els tràmits necessaris perquè entrin en el mateix centre.

A banda d'això, has de tenir en compte que, pel fet d'haver nascut de part múltiple, pots obtenir 10 punts per al barem dels criteris complementaris.

Què passa si no obtinc plaça a cap dels centres que he demanat?

En alguns casos pot passar que s'hagin esgotat totes les opcions dels centres demanats en la preinscripció sense haver-ne obtingut cap plaça. Aleshores hi ha previst un mecanisme, la denominada assignació d'ofici, per evitar que cap infant o jove pugui quedar sense escolaritzar quan inicia una etapa educativa, com és el cas de P3 o primer d'ESO. 

Aquestes famílies rebran una comunicació i tindran un nou període per afegir peticions a la seva sol·licitud. Aquesta opció queda limitada únicament a les sol·licituds que han demanat plaça a P3 o a 1r d'ESO, o que han demanat expressament una assignació d'ofici en la sol·licitud, i que no han obtingut cap plaça en cap de les seves peticions originals.


En la comunicació que reben les famílies, se'ls demana que facin una ampliació de sol·licitud, en què han d'indicar fins a 5 noves escoles o instituts. Cal tenir en compte, però, que en aquesta fase d'ampliació de peticions, només es poden triar les escoles o instituts on hagin quedat places vacants després de fer la primera fase d'assignació. Aquesta informació es pot trobar a través d'un cercador accessible des del formulari d'ampliació.

Aquestes peticions ampliades s'ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procés d'assignació inicial, és a dir, basant-se en el barem i el número de desempat ja obtinguts en primera instància. Així, l'assignació de places disponibles es farà per rigorós ordre entre les sol·licituds d'aquesta fase.

I si després de l'ampliació continuo sense obtenir plaça?

En cas que no obtinguis una plaça en els centres demanats en l'ampliació, llavors es farà una assignació d'ofici.

La comissió de garanties d'admissió corresponent oferirà en darrera instància una plaça en un centre on hagin quedat vacants dins el municipi de residència de l'alumne/a.

Pot ser que el meu fill o filla es quedi sense escola?

No, tots els infants tenen dret a l'educació i tots tindran una plaça escolar.

Qui té prioritat per una plaça en cas d'empat en puntuació?

Les sol·licituds s'ordenen segons les puntuacions dels criteris generals [consulta-les aquí]. Les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran plaça. En cas d'empat es tindrà en compte la puntuació del criteri complementari, en primer lloc, és a dir famílies monoparental o nombroses i, després, del número de desempat.

La Generalitat assigna a cada sol·licitud pendent d'assignació un número aleatori. A continuació, fa un sorteig per obtenir el número de tall. A partir d'aquesta xifra, s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Si, per exemple, una família té com a número de desempat el 2 i una altra el 30.000 i estan empatades en puntuació, l'ordre es regirà pel número de tall. Imaginem que en el sorteig es fixa que és el 15.000. Doncs tindrà prioritat la família amb el número de desempat de 30.000 per davant de la que té el número 2.

El mateix dia en què es fa el sorteig se'n publica el resultat al web del Departament d'Educació.

 Es poden sumar les puntuacions que corresponen al lloc de residència i al lloc de treball?

No, en el cas del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. És a dir, si una família opta per triar una escola que té dins de la seva zona educativa la ubicació de la feina de la mare, per exemple, se li assignaran 20 punts. Si es dona el cas que, a més, el domicili familiar està dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa, no se'ls sumaran 10 punts addicionals. Aquests criteris són excloents entre si i, per tant, has de triar el criteri que et dona més puntuació.

Influeix en la puntuació si algun membre de la família té una discapacitat?

Quan el mateix alumne o la mateixa alumna, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %, se sumen 15 punts més als criteris complementaris.

Com es gestiona l'admissió de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE)?

A efectes de l'admissió, es distingeixen dos tipus de NEE:

Necessitats educatives específiques vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de la conducta, trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus.

Necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals que generen una situació de desavantatge educatiu en relació amb les condicions d'educabilitat bàsiques que compromet el seu procés d'aprenentatge o que dificulta el seu èxit escolar.

En tots els centres es reserven places per a alumnes amb necessitats educatives específiques. És molt recomanable consultar l'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) de la zona o bé la comissió de garanties d'admissió. Si es vol optar a una plaça reservada cal indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció.

 Quins criteris econòmics es tenen en compte?

Hi ha un supòsit en el qual se sumaran 10 punts més al barem si un membre de la unitat familiar, ja sigui el pare, la mare, o el tutor o tutora legals, percep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

M'he equivocat, puc modificar la sol·licitud?

Una vegada formulada la sol·licitud, la pots modificar sempre dins del període de presentació de sol·licitud per canviar els criteris de prioritat o l'ordre dels centres sol·licitats. [Consulta els terminis aquí]

Modificades les dades, obtens un nou resguard. En aquest cas les dades que es validen són les de la darrera modificació.

Hi ha cua per fer la preinscripció escolar, perdré prioritat?

Es possible que el primer dia de la preinscripció es registrin cues al web per poder presentar la sol·licitud. Podeu esperar el vostre torn o provar-ho en una altra franja horària. La preinscripció en línia es pot fer les 24 hores al diano condiciona l'ordre de prioritat de cara a l'assignació de places.  
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Ajuntament de Tortosa
per Mar Domènech
Des de Criar.cat t'oferim un recull d'activitats per a tota la família
Imatge il·lustrativa
Txus Garcia
Masies, cases i apartaments ideals per un cap de setmana o les vacances escolars
Imatge il·lustrativa
Kelley Bozarth via Unsplash
per Dra. Anna Estapé
La Dra. Anna Estapé ens facilita alguns consells per tal de detectar i tractar aquesta malaltia que afecta 1 de cada 5 infants
Imatge il·lustrativa
Daiga Ellaby
per Irene Ramentol
Com fer el trànsit al son respectant les característiques de cada infant
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat