Adrià Costa

Tres mesures urgents que cal aplicar a les escoles

Tres mesures urgents per millorar l'èxit educatiu a Catalunya, segons la Fundació Bofill

6 de maig de 2021 a les 11:47h
Adrià Costa

El diagnòstic és clar. El sistema educatiu s'ha estancat en els darrers anys a Catalunya. El nivell de competències de l'alumnat no ha aconseguit millorar globalment en els últims deu anys, la participació en l'educació de 0 a 3 anys no ha crescut i les polítiques educatives locals s'han estancat amb el retrocès de la despesa pública.

Són les conclusions de l'Anuari de la Fundació Bofill que identifiquen tres grans obstacles per millorar l'èxit educatiu a Catalunya: 


La persistència de les desigualtats, dins i fora de les aules: continuem tenint un sistema educatiu segregat, sobretot pel perfil socioeconòmic de l'alumnat.

 Les dades PISA reflecteixen perfectament com l'estatus socioeconòmic condiciona molt els resultats educatius.


 Només un de cada deu infants estrangers s'escolaritza abans dels 3 anys, front quatre de cada deu en la població general.

Els municipis amb menys renda tenen taxes menors d'escolarització.


 La pandèmia també ha permès visualitzar la bretxa digital. El 20% de l'alumnat vulnerable no s'ha connectat durant el confinament i no ha fet us d'internet darrerament.

 També en el lleure educatiu i les activitats extraescolars, els infants de classe alta hi dediquen de mitjana gairebé el doble d'hores.


Un finançament educatiu insuficient: una dècada després, el Departament d'Educació disposa d'un pressupost equivalent al de 2010, malgrat que el curs 2019/2020 el sistema compta amb 150.000 alumnes més. A Catalunya, l'any 2018 la despesa pública en educació sobre el PIB és del 3,57% (2,97% si es té en compte només la despesa en educació no universitària), mentre que aquest esforç és del 4,23% (3,45%) al conjunt de l’Estat i del 4,81% (3,63%) al conjunt de la Unió Europea. 

Font: Fundació Bofill


Un model rígid i allunyat de les necessitats educatives i de les pedagogies actuals: el sistema educatiu a Catalunya continua bebent fonamentalment d'una concepció de l'educació centrada gairebé exclusivament en l'escola.

L'educació més enllà de les competències curriculars tinguin poca consideració en les polítiques educatives.

 Els currículums són excessivament amplis i rígids, i deixen poc marge als docents per tal d'adaptar-los a les necessitats dels alumnes i personalitzar els aprenentatges.

 L'ús de les TIC es troba encara lluny d'aprofitar la seva potencialitat. I la innovació educativa no té caràcter sistèmic i està desconnectada de la recerca. Més del 50% dels centres de primària i secundària no participen en programes d'innovació educativa. 


L'informe de la Fundació Bofill conclou que ara més que mai cal una política educativa d'equitat que ajusti recursos a les necessitats socioeconòmiques dels centres i de l'alumnat, que impliqui els ajuntaments i que flexibilitzi els currículums competencials, posant la mirada en les necessitats educatives actuals i permetent la personalització dels aprenentatges.
 

T'ha agradat aquest contingut?
 

Irene Ramentol
Responsable editorial i de projecte a Criar.cat
ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Martí Albesa
per Lluís Girona
El Govern accedeix a la proposta del Consell d'Educació de Catalunya que demanava tenir cinc dies laborables per preparar el retorn a les aules
Imatge il·lustrativa
Guillaume de Germain
per Alba Castellvi Miquel/Irene Ramentol
Claus perquè els infants es posin reptes, amb una mirada inclusiva
Imatge il·lustrativa
Ksenia Makagonov
Hi ha aprenentatges que superen els riscs des del punt de vista neurocientífic
Imatge il·lustrativa
Departament d'Educació
per Irene Ramentol
Propostes pedagògiques per Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
Logotip de Criar.cat
Responsable editorial i de projecte: Irene Ramentol
Responsable d'estratègia digital: Albert Salord
Responsable comercial: Mar Domènech
Cap d'audiències: Mario G. García
Responsable de nous formats: Gemma Cuadrado
Tecnologia: Sobrevia.net


Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres
Amb la col·laboració de: Logotip de la Generalitat