Adrià Costa

Tres mesures urgents que cal aplicar a les escoles

Tres mesures urgents per millorar l'èxit educatiu a Catalunya, segons la Fundació Bofill

Adrià Costa

El diagnòstic és clar. El sistema educatiu s'ha estancat en els darrers anys a Catalunya. El nivell de competències de l'alumnat no ha aconseguit millorar globalment en els últims deu anys, la participació en l'educació de 0 a 3 anys no ha crescut i les polítiques educatives locals s'han estancat amb el retrocès de la despesa pública.

Són les conclusions de l'Anuari de la Fundació Bofill que identifiquen tres grans obstacles per millorar l'èxit educatiu a Catalunya: 


La persistència de les desigualtats, dins i fora de les aules: continuem tenint un sistema educatiu segregat, sobretot pel perfil socioeconòmic de l'alumnat.

 Les dades PISA reflecteixen perfectament com l'estatus socioeconòmic condiciona molt els resultats educatius.


 Només un de cada deu infants estrangers s'escolaritza abans dels 3 anys, front quatre de cada deu en la població general.

Els municipis amb menys renda tenen taxes menors d'escolarització.

 La pandèmia també ha permès visualitzar la bretxa digital. El 20% de l'alumnat vulnerable no s'ha connectat durant el confinament i no ha fet us d'internet darrerament.

 També en el lleure educatiu i les activitats extraescolars, els infants de classe alta hi dediquen de mitjana gairebé el doble d'hores.


Un finançament educatiu insuficient: una dècada després, el Departament d'Educació disposa d'un pressupost equivalent al de 2010, malgrat que el curs 2019/2020 el sistema compta amb 150.000 alumnes més. A Catalunya, l'any 2018 la despesa pública en educació sobre el PIB és del 3,57% (2,97% si es té en compte només la despesa en educació no universitària), mentre que aquest esforç és del 4,23% (3,45%) al conjunt de l’Estat i del 4,81% (3,63%) al conjunt de la Unió Europea. 

Font: Fundació Bofill


Un model rígid i allunyat de les necessitats educatives i de les pedagogies actuals: el sistema educatiu a Catalunya continua bebent fonamentalment d'una concepció de l'educació centrada gairebé exclusivament en l'escola.

L'educació més enllà de les competències curriculars tinguin poca consideració en les polítiques educatives.

 Els currículums són excessivament amplis i rígids, i deixen poc marge als docents per tal d'adaptar-los a les necessitats dels alumnes i personalitzar els aprenentatges.

 L'ús de les TIC es troba encara lluny d'aprofitar la seva potencialitat. I la innovació educativa no té caràcter sistèmic i està desconnectada de la recerca. Més del 50% dels centres de primària i secundària no participen en programes d'innovació educativa. 


L'informe de la Fundació Bofill conclou que ara més que mai cal una política educativa d'equitat que ajusti recursos a les necessitats socioeconòmiques dels centres i de l'alumnat, que impliqui els ajuntaments i que flexibilitzi els currículums competencials, posant la mirada en les necessitats educatives actuals i permetent la personalització dels aprenentatges.
 

T'ha agradat aquest contingut?
 

ALTRES NOTÍCIES
Imatge il·lustrativa
Harry Grout
per Irene Ramentol
La base d'una alimentació saludable no només està en els aliments
Imatge il·lustrativa
iStock
per Alba Carreres
Característiques de l'etapa del "no retorn"
Imatge il·lustrativa
iStock
per Irene Ramentol
Una eina útil per ajudar-vos a tenir present el calendari pediàtric si tens criatures d'entre 0 i 15 anys
Imatge il·lustrativa
iStock
per Irene Ramentol
Aquestes són les recomanacions de les persones expertes
Logotip de Criar.cat
Responsable de projecte: Irene Ramentol
Responsable editorial: Alba Carreres
Responsable de publicitat: Mar Domènech
Tecnologia: Sobrevia.net

Editorial: Edicions Digitals de Premsa Local SL
Avís legal

Cerca a Criar.cat:

 

Trobem-nos a:

Contacta amb nosaltres